Raoul Wallenberg

I år är det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes. Han är tillsammans med Oskar Schindler den mest kända av Förintelsens ”hjältar”. I sin bok Raoul Wallenberg i Budapest. Människan, myten och förintelsen går historikern Paul Levine igenom de dokument som finns om den svenske diplomatens verksamhet i den ungerska huvudstaden 1944-45.

Utan att försöka ta heder och ära av Wallenberg förklarar Levine varför många av de myter som spridits om honom inte kan vara sanna. Tvärtom blir man, tack vare skildringarna av det oglamorösa vardagsarbetet, än mer imponerad av de oförtröttliga insatserna som Wallenberg och flera andra diplomater utförde. Det verkar mest ha handlat om möten och förhandlingar. Metoder som inte gör sig så bra på filmduken men ändå räddade tusentals liv.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Inga kommentarer ännu... Var först med att lämna en kommentar!